Kỹ thuật lập trình (EE3490)

Programming Techniques

Giảng viên: Mạc Đăng Khoa
Room 1004, B1 building
MICA International Research Institute (HUST - CNRS/UMI2954 - Grenoble INP)
Hanoi University of Science and Technology
No.1, Dai Co Viet rd., Hai Ba Trung dist.
Hanoi, Vietnam

Email:
Tel: +84-4-38683087 ex. 115
Fax: +84-4-38683551

 

Thông báo

 1. 01/09/2018 - KTLT EE3490 - KT Điện-K61S (104988) - TC 512 - Thứ 2 (T5-6) + Thứ 5 (T3-4)
 2. Thứ 2, ngày 05/11/2018 : Lớp KTLT (104988) nghỉ, sẽ học bù vào tuần 16 (tuần dành cho BTL), thứ 5 (8/11) học bình thường
 3. 10/11/2018 nghỉ lên lớp tuần 16, 17. 18 để làm bài tập lớp. Nộp bài tập lớn theo hướng dẫn trước 22/12
 4. 31/01/2018 Đã có điểm BTL và quá trình. SV xem Tại đây
 5. Các SV đã nộp BTL và chưa có điểm (dấu vàng trong danh sách) cần phải trình bày bảo vệ BTL để lấy điểm. Nếu không bảo vệ điểm BTL = 0
 6. Bảo vệ bài tập lớn vào 9h300 sáng thứ 4 (2/1/2019) tài phòng 1003 (phòng học ACMI) nhà B1. Nếu không có ai qua phòng 1004 hỏi thầy Khoa
 7. Bạn nào trong danh sách bảo vệ bận vào thời gian trên email cho thầy để sắp xếp thời gian khác phù hợp
 8. Các SV lên bảo vệ mang theo máy tính: chạy thử, trình bày code chương trình, có thể yêu cầu sửa code tại chỗ
 9. Sinh viên xem và tự học bài về Chồng hàm/toán từ; Lập trình khái quát; Thư viện STL theo slide ở dưới và các tài liệu tham khảo
 10. Lich thi: Thứ 7 (5/1/2019), Kíp 1: Dự kiến đề thi sẽ gồm các câu hỏi và BT ngắn và không có BT tự luận dài.
 11. (18/1/2019) Điểm cuối kỳ xem tại Danh sách online . Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên qua email đến hết ngày 21/01/2019
 12. Các sinh viên có điểm Bài tập lớn nhưng không đi thi liên hệ với giáo viên để ký bảng điểm quá trình. Sau ngày 21/01 nếu không liên hệ ký sẽ không có điểm quá trình
 13. Ngày 22/01 sẽ vào bảng điểm và nộp lên văn phòng Viện Điện. Sau thời gian này mọi thắc mắc về điểm SV thực hiện theo quy chế

Bài giảng

 1. Mở đầu
 2. Biến, dữ liệu, kiểu, toán tử
 3. Cấu trúc điều khiển
 4. Con trỏ, Mảng và Quản lý bộ nhớ
 5. Hàm, thư viện, Code BT6: PA1, PA2
 6. Lập trình vào ra
 7. Cấu trúc dữ liệu
 8. Lập trình hướng đối tượng (1)
 9. Lập trình hướng đối tượng (2) - Kế thừa
 10. Chồng hàm và toán tử
 11. Lập trình khái quát
 12. Thư viện chuẩn STL

Bài tập lớn

 1. Quy định, hướng dẫn đăng ký và làm Bài tập lớn môn học

Danh sách lớp & Điểm

 1. 2018 - KTLT EE3490- Lớp KT Điện-K61S (104988): Danh sách + Điểm