Séminaire proposé par M. Shozo Fukui et M. Yosuke Funahashi (Tomo-Digi corp., Tokyo) - Date : mercredi 6 juillet 2011, 15h00 - Lieu : seminar room, Centre MICA

Intervenants :
M. Shozo Fuki, Board Director
M. Yosuke Funahashi, Excutive Director of Operations
TOMO-DIGI Corporation, Tokyo, Japon

Date : mercredi 6 juillet 2011, 15h00
Lieu : salle "seminar room", 9ème étage, Centre MICA, B1, Hanoi University of Science and Technology
Interprète traducteur : le séminaire sera présenté en anglais

Résumé/Abstract (in Vietnamese):
Công ty Toma-degi (http://www.tomo-digi.co.jp/en/) là công ty được thành lập bởi hệ thống các Đài truyền hình TBS (Đài truyền hình Tokyo), NHK (Đài truyền hình TW Nhật Bản), công ty điện tử Panasonic, Công ty điện tử Matsushita. Công ty Toma-degi được thành lập với mục đích nghiên cứu các ứng dụng trong truyền hình và truyền thông, là cầu nối giữa các Đài truyền hình với công ty sản xuất thiết bị nghe nhìn. Hiện nay, ở Nhật đang đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình số, đây là hệ thống hợp nhất giữa TV và Web. Sử dụng TV cũng giống như 1 computer kết nối mạng Internet. Đặc biệt trong thời gian gần đây, công ty đang tập trung nghiên cứu các phương thức chuẩn hoá truyền thông nhằm tìm ra 1 chuẩn hoá chung truyền thông thế giới. W3C là 1 trong những công nghệ đang được đưa vào sử dụng và tiếp tục nghiên cứu phát triển. Ngoài ra, Nhật Bản thường xuyên bị động đất nên các hệ thống truyền hình và các công ty điện thoại di động kết hợp với công nghệ được công ty Toma-degi nghiên cứu đã đưa vào sử dụng 1 cách rất hiệu quả. Đây là những kỹ thuật rất tốt để đưa vào VN trong việc cảnh báo động đất, sóng thần, hoả hoạn... trong tương lai.

Hiện nay công ty Toma-degi được Bộ Nội vụ Nhật giao nhiệm vụ tìm hiểu để thực hiện dự án. Để phục vụ cho việc đệ trình lên Bộ Nội vụ Nhật và Chính phủ Nhật xét duyệt dự án hợp tác với VN, công ty Toma-degi đã cử Giám đốc (Mr. Shozo Fukui), Phó giám đốc kỹ thuật (Mr. Yosuke Funahashi) sang VN để tìm hiểu thông tin về các Đài truyền hình VN, làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông VN và 1 số trường Đại học, Viện nghiên cứu có nền tảng về Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông nhằm tìm ra đối tác để kết hợp nghiên cứu dự án, nghiên cứu thực tế tại VN với mục đích làm sao cho phù hợp nhất với môi trường địa lý tại VN để đưa ra ứng dụng thực tế tại VN trong tương lai.

Dự kiến, công ty Toma-degi sẽ chuẩn bị 1 bài phát biểu (present) và đem cả TV có các ứng dụng thực tế tại Nhật để giới thiệu về các công nghệ hiện tại ở Nhật và những hướng phát triển trong tương lai.