Địa chỉ liên hệ :

Viện Nghiên cứu Quốc tế MICA

Văn phòng: Phòng 804, nhà B1
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1, đường Đại Cồ Việt
Hà Nội, Việt Nam

 

Điện thoại :
(+84 4) 3 868 30 87

Fax :
(+84 4) 3 868 35 51

 

Hòm thư điện tử : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.