Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) nằm ở phía nam Thành phố Hà nội, gần ngã tư đường Đại Cồ Việt và đường Giải Phóng.

Hanoi University of Science and Technology (see marker on the maps below)

Khuôn viên Trường Đại học Bách khoa
Hanoi University of Science and Technology
Campus and MICA Institute

Viện MICA nằm ở tầng 8,9 và 10, nhà B1
MICA Institute, floors 8, 9 and 10, B1 Building