UMI 2954 CNRS

 

UMI 2954 CNRS (Viện Nghiên cứu Quốc tế Hỗn hợp giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện ĐHBK Quốc gia Grenoble, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp )

Viện Nghiên cứu quốc tế MICA được thành lập tháng 11/ 2002 (trên cơ sở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế MICA ) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Công nghệ thông tin ở Việt Nam.

 

Lĩnh vực hoạt động

 

Triển khai các hoạt động: nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo trình độ cao trong lĩnh vực xử lý thông tin đa phương tiện (xử lý tiếng nói, xử lý hình ảnh, tương tác người-máy đa phương thức, truyền thông đa phương tiện).

 

Chức năng

 

Viện MICA là một đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện các chức năng:

- Nghiên cứu khoa học;

- Chuyển giao công nghệ;

- Đào tạo sau đại học;

- Hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ.

 

Nhiệm vụ

Viện được thành lập với các nhiệm vụ chính sau:

- Nghiên cứu phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (xử lý tiếng nói và hình ảnh), kỹ thuật đa phương tiện, thực tế tăng cường, giao diện người máy và các đối tượng truyền thông.

- Đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ khoa học trong lĩnh vực xử lý thông tin đa phương tiện.

- Phát triển nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường và môi trường kinh tế-xã hội.

 

Ban Giám đốc Viện

Phía Việt Nam:

  • Viện trưởng:           TS. Nguyễn Việt Sơn
  • Đồng Viện trưởng: GS. Eric CASTELLI
  • Sáng lập Viện:        GS.TS Nguyễn Trọng Giảng

Phía Pháp:

  •  Viện trưởng đơn vị hỗn hợp Quốc tế:        GS.TS Eric Castelli
  •  Phó viện trưởng đơn vị hỗn hơp Quốc tế: GS.TS Phạm Thị Ngọc Yến